Voleo bih da budem na email listi
    M2M proizvodi i rešenja   GWR serija celularnih rutera   Sistem za upravljanje i monitoring
 

Sistem za upravljanje i monitoring

Remote Management and Monitoring System predstavlja specijalizovani softver dizajniran da obezbedi centralnu platformu za bežično upravljanje i monitoring većim brojem udaljenih GWR/GWR-I jedinica. Osoblje NOC-a (Netowrk Operations Center) sada je u mogućnosti da vrši monitoring svih kritičnih parametara udaljenih bežičnih rutera, konfiguriše rutere, postavi najnoviju verziju firmware-a, analizira sistemski log, kreira statističke izveštaje i još mnogo toga.

 

Implementirani su Višestruki sigurnosni mehanizmi kako bi se sprečio neautorizovani pristup centralnoj platformi i udaljenim uređajima. Osoblje kontrolnog centra može biti autorizovano za monitoring i kontrolu jedne ili više grupa udaljenih rutera. Grupe kreira i dodeljuje korisnicima administrator aplikacije. Sistem konstantno vrši monitoring udaljenih bežičnih rutera i u slučaju da jedan ili više rutera postane nedostupno, sistem alarmira administratora (grupe i/ili software-a). Administrator može odabrati željeni tip alarma koji će biti aktiviran u takvim situacijama.

 

Konfiguracija i upgrade udaljenih rutera je sada veoma lak zadatak zahvaljujuči GWR/GWR-I Remote Management and Monitoring Sistem software-u. Administrator grupe može istovremeno proslediti konfiguracioni šablon ili novu verziju firmware-a većem broju rutera ili grupa rutera. Takozvani OVER THE AIR UPGRADE - ažuriranje putem bežične veze -  svakako eliminiše troškove sistemskog održavanja.

 

Napredni alati za izveštavanje dozvoljavaju administratoru da kreira izveštaje i grafike u željenoju formi. Izveštaji mogu biti vezani za dostupnost uredjaja, performanse i izuzetke. Analizom izveštaja i grafika može se izvršiti dodatna optimizacija kompletnog sistema.

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2022 | website by Urban dizajn