Voleo bih da budem na email listi
    M2M proizvodi i rešenja   GWR352 serija celularnih rutera

GWR352 Serija Celularnih Rutera

GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/DC-HSPA+/LTE

 

GWR352 serija 3G/4G LTE rutera predstavlja robustno rešenje dizajnirano da obezbedi povezivanje centralne lokacije sa udaljenim lokacijama putem mobilnih mreža. Niska latencija veze i veoma velike brzine prenosa koje nude mobilni provajderi u potpunosti eliminišu potrebu za skupom fiksnom mrežnom infrastrukturom.

 

GWR352 serija celularnih rutera omogućava visoku skalabilnost najzahtevnijih korporativnih mrežnih infrastruktura. Zahvaljujući primenjenoj GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/DC-HSPA+/LTE tehnologiji i podršci za dve SIM kartice i VPN pomoću Geneko GWR352 celularnih rutera je moguće izgraditi primarnu Internet vezu visokih performansi ili pouzdano backup rešenje za postojeću fiksnu infrastrukturu.

 

 Veliki broj korisnih funkcija čini GWR352 celularne rutere idealnim rešenjem za veliki broj primena:

 

  • Podrška za dve SIM kartice povećava pouzdanost rutera i obezbedjuje rešenje za one primene u kojima gubitak konekcije po jednoj mobilnoj mreži ne sme rezultirati gubitkom dostupnosti kompletnog sistema. Funkcija automatskog prebacivanja detektovaće pad primarne konekcije i automatcki prebaciti vezu na alternativnu mrežu. Nakon ponovnog uspostavljanja konekcije po prvoj SIM kartici GWR ruter će automatski prebaciti konekciju na primarnu SIM karticu.

 

  • Kompletan skup naprednih WAN podešavanja omogućavaju korisniku da podesi odgovarajuće parametre kako bi optimizovao rad rutera na ciljanoj mobilnoj mreži. GWR ruteri su se pokazali kao stabilno rešenje visokih performansi na projektima širom sveta. Napredne opcije koje su implementirane na ruteru rezultat su detaljne analize velikog broja mobilnih mreža. Kroz nekoliko jednostavnih koraka moguće je u potpunosti optimizovati performanse rutera na skoro svakoj svetskoj mobilnoj mreži.

 

  • Podrška za VPN tunele (GRE, IPsec i OpenVPN) pruža moćne opcije za širenje mreže i bezbedan prenos podataka preko celularnih mreža.

 

  • Serial-to-IP funkcionalnost omogućava povezivanje, kontrolu i akviziciju podataka sa bilo kog uredjaja (mašine) koji poseduje RS232 serijski port. Kao dodatak na ovu funkcionalnost, GWR352 serija celularnih rutera implementira ModbusRTU-to-ModbusTCP konverziju dizajniranu sa ciljem da uredjaj omogući ekspanziju Modbus SCADA sistema preko celularnih mreža.

 

  • Web interfejs jednostavan za korišćenje, interfejs komandne linije (CLI), detaljan log, SMS kontrola, parcijalni i kompletni Export/Import konfiguracije predstavljaju skup funkcionalnosti namenjenih upravljanju i praćenju rada GWR serije rutera. Sve ove funkcionalnosti i alati omogućavaju korisniku punu kontrolu nad GWR ruterima u mreži.

 

 

 
Detaljne informacije

 

      3G/4G LTE ruteri sa širokim opsegom napajanja od 9 do 36 VDC

 

 

Ostali proizvodi iz grupe:

 

 

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2023 | website by Urban dizajn