Voleo bih da budem na email listi
    Satelitsko praćenje vozila   Fox Fleet Management sistem (FMS)

Fox Fleet Management sistem (FMS)

 

 

Geneko Fox FMS je kompletan sistem za satelitsko praćenje vozila i upravljanje voznim parkom koji klijentima nudi potpuno prilagodljivu platformu za upravljanje, nadgledanje i podržavanje svih aktivnosti voznog parka. Korisnik Fox FMS sistema imaće u svakom trenutku siguran pristup informacijama koje su potrebne da smanji troškove goriva i održavanja voznog parka, poveća bezbednost, smanji rizik od krađe i poboljša nivo usluge.

 

Način rada Fox FMS sistema

 

Fox FMS sistem se sastoji od AVL uređaja Fox instaliranih u vozila, FMS servera, PC računara i komunikacione infrastrukture koju obezbeđuje mobilna GSM mreža i Internet. FMS server permanentno prima podatke koje šalju Fox uređaji preko GSM mreže, obrađuje ih i snima u bazu podataka. Korisnik pristupa podacima preko web FMS aplikacije i prati kretanje vozila na detaljnim mapama i kontroliše stanje vozila.

 

Srce celog Fox FMS sistema je FMS server kome korisnici mogu pristupiti preko sopstvenog monitoring centar ili Interneta u kom slučaju koriste uslugu provajdera usluge GPS praćenja i monitoringa vozila.

 

Monitoring centar se može instalirati u bilo kojoj firmi ili instituciji koja želi da se podaci o njihovim vozilima nalaze na njihovom FMS serveru. Za to je dovoljan PC računar, stalna veza sa Internetom i fiksna IP adresa na kojoj se nalazi web FMS aplikacija. Operater u monitoring centru preko računara i lokalne računarske mreže komunicira sa FMS serverom koji mu prosleđuje sve podatke o vozilima.

 

Ostali korisnici mogu da uspostave vezu sa FMS serverom preko računara povezanog na Internet za što je potreban običan web pretraživač poput Mozilla Firefox-a ili Chrome preko kog pristupaju svom korisničkom nalogu na Internetu. U ovom slučaju korisnik dobija isti interfejs sa mapama i svim funkcijama za nadgledanje pozicije i stanja vozila i alarmiranje kao i korisnik koji je direktno povezan sa FMS serverom u monitoring centru. Takodje postoji i android aplikacija sa osnovnim funkcijama praćenja vozila.Shematski prikaz Fox FMS sistema

Šematski prikaz Fox FMS sistema

 

 

Osnovne funkcije sistema

 

 1. Praćenje vozila u realnom vremenu

Korisnik ima uvid u poziciju vozila u kretanju ili u mirovanju – na mapi Srbije i Evrope. Podaci se prikazuju i tabelarno – o trenutnoj poziciji i brzini vozila, stanju opreme i uređ­aja na vozilu (npr. otvorena ili zatvorena vrata, naponu akumulatora), vremenu poslednje pozicije i statusa.

 

 1. Istorija kretanja vozila

U istoriji kretanja su pohranjeni svi podaci o kretanju svakog vozila iz voznog parka korisnika – precizna kilometraža, brzina vozila, vreme startovanja vozila itd. Podaci se prikazuju tabelarno, a na mapi se prikazuje putanja selektovanog vozila za izabrani period.

 

 1. Izveštaji

Korisnik može generisanja raznovrsne izveštaje o vozilima i vozačima:

 • o pređenom putu vozila
 • o pređenom putu vozila po vozaču
 • o mirovanju vozila (parkiranju)
 • o kretanju u nedozvoljenim terminima
 • o neregularnim situacijama u toku vožnje (npr. otvaranje vrata ili prtljažnika tokom vožnje)
 • o događajima na vozilima (aktivnost senzora i aktuatora npr. GPS pozicija, prekoračenje ograničenja brzine, status vozila)
 • o kretanju vozila u odnosu na markere / rute / regione
 • o aktivnosti korisnika na sistemu
 • o aktiviranim alarmima u sistemu (aktiviranje panik tastera)
 • o vožnji (početna i krajnja adresa vožnje, prosečna i maksimalna brzina,  trajanje vožnje, pređeni put).

 

Izveštaji mogu biti prikazani tabelarno, odštampani ili sačuvani kao dokumenti u docx, xls ili pdf formatu. Postoji mogućnost podešavanja automatskog slanja izveštaja putem email-a – dnevno, nedeljno ili mesečno.

 

 1. Alarm

Generisanje i trenutno slanje alarma na e-mail korisnika usled odre­đenih predefinisanih događ­aja: prekoračenje brzine ili vremena provedenog u vožnji, pomeranje vozila u stanju mirovanja, startovanje vozila u nedozvoljeno vreme, ulazak ili izlazak iz određ­ene zone (Geofence)…

 

 1. Obaveštavanje

Dobijanje obaveštenja o približavanju termina za servis ili intervencije na vozilu kao što su veliki i mali servisi, razni oblici preventivnog održavanja, registracije, atestiranja itd.

 
 
Saznaj više
 • Fox FMS - Kompletno rešenje za praćenje vozila i upravljanje voznim parkom, PDF 2,0 MB

 

 

Povezani proizvodi i usluge

 

  

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2024 | website by Urban dizajn