Voleo bih da budem na email listi
    Ostali proizvodi   UPS Aros   Daljinsko upravljanje UPS-om
Aros On-line UPS Aros Line-interactive UPS
Daljinsko upravljanje UPS-om

Excellent SME Sertifikat

Partneri

Huawei

Olivetti

 

Daljinsko upravljanje UPS-om

Spark sistem za daljinsko upravljanje i kontrolu UPS uređaja

 

Spark sistem obezbeđuje daljinsko upravljanje i kontrolu UPS uređaja bez obzira na njihovu lokaciju. Korisnik može da kontroliše sve parametre koji su važni za ispravan rad UPS uređaja i da preduzme korektivne mere. Ovaj sistem je baziran na Spark dual band GPRS terminalu koji omogućava da se podaci prenose GSM mrežom korišćenjem GPRS servisa. Komande UPS uređaju se šalju sa web ili wap stranice ka GPRS terminalu povezanim sa UPS-om. Zahvaljujući tome, korisnik može daljinski da kontroliše i upravlja UPS uređajem pomoću Internet browsera računara ili PDA uređaja ili GPRS i wap browsera mobilnog telefona.

Računar, PDA uređaj i mobilni telefon ne treba da imaju bilo kakav klijentski softver, dovoljan je samo web odnosno wap browser. Web server može da prepozna sa koje vrste uređaja mu se pristupa i da, po obradi podataka, pošalje nazad odgovarajuću WML, odnosno HTML stranu.

Računar, PDA uređaj i mobilni telefon ne treba da imaju bilo kakav klijentski softver, dovoljan je samo web odnosno wap browser. Web server može da prepozna sa koje vrste uređaja mu se pristupa i da, po obradi podataka, pošalje nazad odgovarajuću WML, odnosno HTML stranu.
 

Shematski prikaz arhitekture sistema

 

Glavne funkcije i prednosti

 

  • Efikasna komunikacija sa svim UPS uređajima u mreži korisnika
  • Centralizovano upravljanje i kontrola
  • Obaveštavanje korisnika o kritičnom stanju UPS-a preko SMS poruke
  • Kontrola neograničenog broja UPS uređaja bez obzira na njihovu lokaciju
  • Lozinke i komande terminalu su zaštićeni SSL enkripcijom
  • Stalna veza računara ili druge kontrolne jedinice sa svim kontrolisanim uređajima
  • Mogućnost pristupa pomoću računara ili PDA uređaja povezanog na Internet ili mobilnog telefona koji ima GPRS i wap browser
  • Komunikacija sa uređajima na celoj teritoriji koju pokrivaju operatori mobilne telefonije
  • Minimalni troškovi korišćenja – troškovi prenosa podataka srazmerni su količini prenetih podataka, a ne vremenu potrošenom za prenos i uspostavljanje veze

 

 

 

Saznaj više:

 

Download

 
Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2024 | website by Urban dizajn